Notice

Total 591
Notice
No. Subject Date Views
6

10월 연휴기간 휴관 안내

2017.09.18 파일첨부 240
5

10월 교육일정 안내

2019.09.30 파일첨부 45
4

100주년 기념 이벤트 당첨자

2008.11.07 파일첨부 711
3

(조치완료) 의료원 원내 PubMed 접속 장애

2019.10.04 파일첨부 38
2

(조치완료) PubMed full text 링크 장애

2020.10.12 파일첨부 73
1

(Error resolved) PubMed full text link error

2020.09.16 파일첨부 29